Cases

'CVZ'

'KPN'

'Achmea'

Probleemstelling

Oplossing

Resultaat

Bezwaarschriftenbehandeling CVZ


CVZ
Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) ziet erop toe dat burgers verzekerd zijn en blijven voor de Zvw en de AWBZ. Verder adviseert het CVZ de overheid over de inhoud en omvang van het wettelijk verzekerde zorgpakket en over vernieuwingen en verbeteringen van beroepen en opleidingen in de zorg. Last but not least zorgt het CVZ ervoor dat informatie over kwaliteit van zorg voor toegankelijk is voor iedereen.


Net als iedere overheidsinstelling in Nederland is het CVZ gehouden binnen een wettelijk bepaalde termijn beschikkingen te verzenden en te reageren op eventuele bezwaarschriften. In de verwerking hiervan was grote achterstand ontstaan, waardoor deze termijnen fors overschreden waren of dreigden te worden.